🚚 Verzending binnen 24 uur / Vanaf €50 gratis verzending / Gratis ophalen in Vlijmen

Garantie en Klachten

Garantie 

Musthav-es aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Musthav-es.

De aansprakelijkheid van Musthav-es is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

Iedere aansprakelijkheid van Musthav-es, van het personeel en de producten van Musthav-es voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Musthav-es is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Musthav-es , dan wel tussen Musthav-es  en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Musthav-es , is Musthav-es niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Musthav-es.

Klachten

Ondanks onze uiterste zorg en controle kan het gebeuren dat je bij het ontvangen van het artikel een materiaal of productiefout ontdekt. Uiteraard staat Musthav-es dan ook voor je klaar om hier een gepaste oplossing voor te vinden. Neem contact op via info@musthav-es.nl en maak je klacht bekend. Als je klacht gegrond is kun je het artikel retour sturen.


«   »